Chinese Filosofie

Intensieve tekstlezing Daodejing van Lao Zi

Taoïstische Filosofie

 

De Dao-de-jing (het Boek van de Weg en de Deugd) is de basistekst van de taoïstische filosofie. Dit boek is in China tot op de dag van vandaag talloze malen becommentarieerd en behoort als een van de meest vertaalde teksten tot de wereldliteratuur.

Volgens de Chinese overlevering is Lao Zi (Lao Tze) de auteur van dit geschrift, dat ook kortweg de "Laozi" wordt genoemd. Lao Zi zou een tijdgenoot zijn geweest van Confucius (551-479 v. Chr.).

Tijdens elke bijeenkomst wordt onder begeleiding van Dr. René Ransdorp een aantal hoofdstukken uit Dao-de-jing gelezen en besproken.
Door eerst kennis te maken met de Chinese tekst, waarvan de betekenis woord voor woord in het Nederlands wordt toegelicht, kan een indruk worden verkregen van de compactheid en poëtische schoonheid van de tekst, die in vertalingen grotendeels verloren gaat.

Voor de uitleg van de hoofdstukken wordt gebruik gemaakt van klassieke en hedendaagse Chinese commentaren. Daarbij worden ook de geschriften van Zhuang Zi, de tweede hoofdfiguur van de taoïstische filosofie, betrokken.

In iedere sessie is ruimte gereserveerd voor onderlinge gedachtewisseling en reflectie op de gelezen teksten. Voorkennis van Chinees of Chinese filosofie is niet vereist.

René Ransdorp studeerde filosofie en Chinees te Leuven en is daar gepromoveerd op een proefschrift over de filosofie van Zhuang Zi.


Vraag met vermelding van uw woonplaats informatie aan via:


info@chinesefilosofie.nl


Verschenen bij Damon:
Zwervend met Zhuang Zi - wegwijs in de taoïstische filosofie

Info en bestelling

recensie Geledraak